Όροι και Προϋποθέσεις

1. Η ιστοσελίδα econtest.gr διοργανώνει διαδικτυακούς διαγωνισμούς με αποτέλεσμα την κατανομή των βραβείων σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις στον ιστότοπο www.econtest.gr.

1.1. Με την συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα θεωρηθεί ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους και προϋποθέσεις και πως δεσμεύεται από αυτούς και από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση που θα οριστεί σε οποιοδήποτε από τα σχετικά διαφημιστικά υλικά του Διοργανωτή.

1.2. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς γίνεται αποκλειστικά μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.econtest.gr. Ένας η παραπάνω διαγωνισμοί μπορεί να είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του www.econtest.gr από τον Διοργανωτή και κάθε διαγωνισμός θα αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο βραβείο.

1.3. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση πληρωμής για συμμετοχή σε οποιοδήποτε Διαγωνισμό, καθώς κάθε Διαγωνισμός διαθέτει δωρεάν διαδρομή εισόδου – δείτε τον κανόνα παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής δωρεάν. Η διαθεσιμότητα μιας δωρεάν διαδρομής εισόδου για κάθε Διαγωνισμό σημαίνει ότι ο Διαγωνισμός δεν εμπίπτει στον ορισμό μιας λαχειοφόρου αγοράς σύμφωνα με τον Νόμο περί Τυχερών Παιχνιδιών 2005 και μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα χωρίς να απαιτείται άδεια.

1.4. Για να συμμετάσχετε σε  ένα Διαγωνισμό, θα πρέπει δημιουργήσετε ένα λογαριασμός σε εμάς, ή να επιλέξετε να συνεχίσετε την πλοήγηση και την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας σε ένα διαγωνισμό ως επισκέπτης. Για την εγγραφή σας θα σας ζητηθεί να δώσετε μια διεύθυνση email και να ορίσετε ένα προσωπικό κωδικό πρόσβασης.

1.5. Για να πάρετε μέρος σε ένα διαγωνισμό μέσω της Ιστοσελίδας www.econtest.gr, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη για: (α) να επιλέξετε τον Διαγωνισμό που θέλετε να συμμετάσχετε και όταν είστε (β) έτοιμοι να αγοράσετε τους λαχνούς της επιλογής σας να δώσετε (γ) τα στοιχεία επικοινωνίας και πληρωμής σας. Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τα στοιχεία σας και να σημειώσετε τη δήλωση, επιβεβαιώνοντας ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού. Μόλις ολοκληρωθεί η αγορά των λαχνών σας με επιτυχία, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email για να επιβεβαιώσουμε τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό. Λάβετε υπόψη ότι δεν θα θεωρείται ότι συμμετέχετε στον Διαγωνισμό έως ότου επιβεβαιώσουμε την καταχώρισή σας η οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί στον λογαριασμό σας κατά τη σύνδεσή σας.

1.6. Κάθε λογαριασμός μπορεί να έχει απεριόριστο αριθμό καταχωρίσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράζονται σε ένα λογαριασμό. Κάθε Διαγωνισμός κλείνει όταν αγοραστεί και ο τελευταίος αριθμός από το σύνολο των διαθέσιμων λαχνών. Δεν θα γίνονται δεκτές πλέον συμμετοχές μετά από αυτό το σημείο.

1.7. Όλοι οι Συμμετέχοντες (συμπεριλαμβανομένων αυτών που λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς δωρεάν) πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό πριν από την είσοδο και να δώσουν μια διεύθυνση email για να μπορούν να ελέγξουν το ιστορικό των λαχνών τους.

1.8. Κάθε Διαγωνισμός διεξάγεται για μια καθορισμένη χρονική περίοδο που έχει οριστεί από τον Διοργανωτή. Ανατρέξτε σε κάθε Διαγωνισμό για λεπτομέρειες σχετικά με τις ώρες και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης καθώς και την πιθανότητα επιμήκυνσης της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού σε περίπτωση που δεν έχουν πωληθεί οι συνολικοί λαχνοί ώστε να κλείσει ο διαγωνισμός με επιτυχία.

1.9. Λόγω της φύσης της διεξαγωγής των διαγωνισμών του www.econtest.gr, θα υπάρχει μόνο ένας Νικητής ανά Διαγωνισμό, εκτός εάν ο Διοργανωτής δηλώσει διαφορετικά. Ο Διοργανωτής θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με το νικητή του κάθε Διαγωνισμού χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχονται κατά τη στιγμή της Καταχώρησης των στοιχείων του κάθε συμμετέχοντα στην ολοκλήρωση της αγοράς του λαχνού/των λαχνών του με επιτυχία. Τα στοιχεία αυτά, έχουν κρατηθεί με ασφάλεια στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας.

1.10. Είναι ευθύνη του συμμετέχοντα να διασφαλίσει ότι οι λεπτομέρειες επικοινωνίας είναι ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις. Εάν για οποιονδήποτε λόγο αυτά τα στοιχεία αφαιρεθούν / υποβληθούν / καταγραφούν εσφαλμένα από εσάς, ο Διοργανωτής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για ανεξαρτήτως φύσεως συνέπειες. Οι συμμετέχοντες είναι εξολοκλήρου υπεύθυνοι να ελέγξουν προσεκτικά πως τα στοιχεία επαφής τους έχουν καταγραφεί σωστά.

2. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Διοργανωτής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με έναν Νικητή εντός 5 εργάσιμων ημερών (το οποίο μπορεί να παραταθεί κατά την αποκλειστική κρίση του Διοργανωτή) από το τέλος ενός Διαγωνισμού, ή ο Νικητής αποτύχει για οποιονδήποτε λόγο ή λόγο να επιβεβαιώσει την αποδοχή του Βραβείου, ή ο Νικητής αποκλείεται λόγω μη συμμόρφωσης ή παράβασης οποιουδήποτε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, ο Νικητής συμφωνεί ότι θα χάσει αμέσως κάθε δικαίωμα διεκδίκησης του Βραβείου ύστερα από το πέρας της προαναφερθείσας χρονικής περιόδου. Το Βραβείο θα παραμείνει στην κατοχή και την κυριότητα του Διοργανωτή.

2.1. Σε περίπτωση που ο Διοργανωτής κλείσει έναν Διαγωνισμό νωρίς, ο Νικητής θα επιλεγεί από όλες τις έγκυρες συμμετοχές που έλαβε ο Διοργανωτής πριν από την ημερομηνία κλεισίματος. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να κλείσει ένα διαγωνισμό νωρίς χωρίς επιλογή νικητή. Σε περίπτωση που ένας Διαγωνισμός κλείσει χωρίς να έχει γίνει η επιλογή του Νικητή, ο Διοργανωτής θα δώσει σε όλους τους Συμμετέχοντες πίστωση για τους επιτρέψει να παίξουν σε επόμενο Διαγωνισμό που θα έχει ισοδύναμο ποσό εισιτηρίων. Οι συμμετέχοντες που συναινούν συγκεκριμένα στις ανακοινώσεις μάρκετινγκ θα εισαχθούν στη βάση δεδομένων του Διοργανωτή με σκοπό τη μεταφορά πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του Διαγωνισμού τους, καθώς και τυχόν μελλοντικές προσφορές που προσφέρονται από τον Διοργανωτή.

2.2. Ο Διοργανωτής διατηρεί επίσης το δικαίωμα κατά την κρίση του να παρατείνει την ημερομηνία λήξης οποιουδήποτε Διαγωνισμού. Κάθε Διαγωνισμός μπορεί να ανανεωθεί από τον Διοργανωτή έως και 4 φορές. Εάν οι λαχνοί του Διαγωνισμού δεν εξαντληθούν μετά την 4η παράταση του χρόνου, τότε το Βραβείο του Διαγωνισμού θα απονεμηθεί ως εξής: Το βραβείο θα είναι στο ύψος του 70% της αξίας των πληρωμένων Συμμετοχών στον Διαγωνισμό. Μόνο οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό (συμπεριλαμβανομένων των δωρεάν συμμετοχών) θα συμμετάσχουν σε αυτήν την κλήρωση.

2.3. Ο Νικητής θα πρέπει να δείξει  ένα έγκυρο έγγραφο ταυτότητας κατά την παράδοση του Βραβείου. Οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης αυτής της απαίτησης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του Νικητή και το δικαίωμα του Διοργανωτή να κρατήσει το Βραβείο.

2.4. Από όλους τους νικητές θα ζητηθεί η συγκατάθεσή παροχής φωτογραφιών ή βίντεο καθώς και τα προσωπικά τους στοιχεία, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν υλικό μάρκετινγκ. Εάν ένας νικητής συναινέσει στα παραπάνω, οι παραπάνω φωτογραφίες, βίντεο και το υλικό μάρκετινγκ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μελλοντικό μάρκετινγκ και τις δημόσιες σχέσεις από τον Διοργανωτή σε σχέση με τον Διαγωνισμό και για την προώθηση της ιστοσελίδας www.econtest.gr.

2.5. Τα έπαθλα καθορίζονται και ανήκουν στον Διοργανωτή από την ημερομηνία του Διαγωνισμού που θα ξεκινήσει ζωντανά στον Ιστότοπο www.econtest.gr έως και την ημερομηνία που ο Νικητής θα λάβει το Βραβείο. Λεπτομέρειες για κάθε έπαθλο μπορείτε να βρείτε στις σελίδες των Διαγωνισμών.Τα προϊόντα είναι αγορασμένα από δημοφιλείς εταιρίες στην Ελλάδα και είναι 100% αυθεντικά. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την κατάσταση του βραβείου μετά την αποστολή στο νικητή.

2.6. Η παράδοση του βραβείου στη διεύθυνση κατοικίας του νικητή είναι δωρεάν για αποστολές στην Ελλάδα & Κύπρο. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να χρεώσει τα έξοδα παράδοσης του Νικητή εάν απαιτήσει την παράδοση του Βραβείου σε διεύθυνση εκτός της Ελλάδας & Κύπρου.

2.7. Ο Διοργανωτής μπορεί να κρατήσει το Βραβείο δωρεάν για έως και 15 ημέρες μετά την ειδοποίηση του Νικητή. Εάν το Έπαθλο πρέπει να κρατηθεί από τον Διοργανωτή για περισσότερες από 15 ημέρες, τότε θα υπάρξει ένα επιπλέον κόστος  το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί από τον Νικητή στον Διοργανωτή πριν ο Νικητής λάβει το Βραβείο.

2.8. Ο Διοργανωτής δεν παρέχει/εγγυήσεις/ διαβεβαιώσεις ως προς την ποιότητα, την καταλληλόλητα ή την ακαταλληλότητα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό οποιουδήποτε από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που διαφημίζονται, προσφέρονται και παρέχονται ως βραβεία. Εκτός από την ευθύνη για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκλήθηκε από αμέλεια του Διοργανωτή ή για τυχόν δόλιες παραπλανητικές δηλώσεις ή για τυχόν γεγονότα στο βαθμό που δεν μπορούν να αποκλειστούν ή να περιοριστούν από το νόμο. Ο Διοργανωτής δεν θα είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια που υπέστη σε πρόσωπο ή περιουσία, (συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής απώλειας λόγω οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του Διοργανωτή.

2.9. Η συνολική ευθύνη του Διοργανωτή σε κάθε Νικητή περιορίζεται στη συνολική αξία κάθε Βραβείου που έχει κερδίσει ο σχετικός Νικητής. Η συνολική μέγιστη συνολική ευθύνη του Διοργανωτή σε εσάς (εάν δεν είστε Νικητής) περιορίζεται στο ποσό που έχετε πληρώσει για να συμμετάσχετε σε Διαγωνισμούς κατά τους πρώτους 12 μήνες από τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε Διαγωνισμό.

2.10. Τίποτα σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν σας εμποδίζει να κάνετε αξιώσεις στο βαθμό που ασκείτε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

3.1. Καμία ευθύνη δεν θα γίνει αποδεκτή από τον Διοργανωτή για αποτυχημένες ή αλλοιωμένες μεταδόσεις για οποιονδήποτε υπολογιστή, τηλέφωνο, καλώδιο, δίκτυο, ηλεκτρονικό ή διαδικτυακό υλικό, λογισμικές δυσλειτουργίες προσβασιμότητας στο Διαδίκτυο. Ο Διοργανωτής θα κάνει τις εύλογες προσπάθειές του για να απονείμει το Βραβείο Διαγωνισμού στον σωστό Συμμετέχοντα. Εάν για λόγους υλικού, λογισμικού ή άλλης αποτυχίας που σχετίζεται με τον υπολογιστή, ή λόγω ανθρώπινου λάθους, το Βραβείο απονεμηθεί λανθασμένα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακτήσει το Βραβείο και να το απονείμει στον σωστό Συμμετέχοντα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς παραδοχή ευθύνης. Ο Συμμετέχων που έχει λάβει εσφαλμένα το Βραβείο οφείλει να επιβαρυνθεί αμέσως το κόστος και έξοδα ώστε να επιστρέψει το βραβείο στον Διοργανωτή ή να πληρώσει την αξία του βραβείου στον Διοργανωτή.

3.2. Ο Διοργανωτής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε οικονομική και / ή άλλη απώλεια ή / και επακόλουθη απώλεια που υπέστη ή υπέστη σε πρόσωπα στα οποία έχει απονεμηθεί λάθος ένα βραβείο και δεν θα υπάρξει αποζημίωση σε αυτά τα άτομα.

3.3. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα παρέχετε στον Διοργανωτή ή εξουσιοδοτείτε τον Διοργανωτή να λάβει από τρίτο μέρος, για παράδειγμα, μια εταιρεία πιστωτικών καρτών, θα χρησιμοποιηθεί από τον Διοργανωτή για τη διαχείριση του Διαγωνισμού και την εκπλήρωση των Βραβείων, όπου ισχύει. Προκειμένου να επεξεργαστεί, να καταγράψει και να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, ο Διοργανωτής μπορεί να τα αποκαλύψει (i) σε οποιαδήποτε εταιρεία πιστωτικών καρτών της οποίας το όνομα νόμιμα δίνετε (ii) οποιοδήποτε άτομο στο οποίο ο Διοργανωτής προτείνει να μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις ευθύνες του βάσει οποιασδήποτε συμφωνίας που μπορεί να έχει ο Διοργανωτής μαζί σας (iii) οποιοδήποτε άτομο στο οποίο ο Διοργανωτής προτείνει να μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή οποιοδήποτε μέρος αυτής (iv) συμμορφώνονται με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική απαίτηση του Διοργανωτή σε οποιαδήποτε χώρα και (v) ισχύει η πρόληψη, ανίχνευση ή δίωξη απάτης οποιουδήποτε εγκλήματος. Προκειμένου να επεξεργαστεί, να χρησιμοποιήσει, να καταγράψει και να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα, ο Διοργανωτής μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες εκτός της Ελλάδας, οπότε ο Διοργανωτής είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα συνεχίσουν να προστατεύονται επαρκώς κατά τη διάρκεια αυτής της μεταφοράς.

3.4. Πρέπει να διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας ασφαλή και μυστικό ανά πάσα στιγμή και να λαμβάνετε τα απαραίτητα προσωπικά μέτρα για να αποτρέψετε τη χρήση του χωρίς την άδειά σας. Πρέπει (α) να απομνημονεύσετε τον κωδικό πρόσβασής σας και να μην τον λέτε ποτέ σε κανέναν (β) να μην γράφετε ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας (συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστή σας ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής) ή να τον καταγράφετε με τρόπο κατανοητό από κάποιον άλλο (γ) καταστρέψτε τυχόν επικοινωνίες από τον Διοργανωτή σε σχέση με τον κωδικό πρόσβασής σας μόλις τα διαβάσετε (δ) αποφύγετε τη χρήση κωδικού πρόσβασης που είναι εύκολο να μαντέψει τρίτο πρόσωπο (ε) βεβαιωθείτε ότι κανένας άλλος (εκτός από εσάς) δεν χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας ενώ εσείς ή / και οι συσκευές σας είστε συνδεδεμένοι στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης στις συσκευές σας μέσω κινητού, Wi-Fi ή κοινόχρηστης σύνδεσης πρόσβασης που χρησιμοποιούν), (στ) αποσυνδεθείτε ή βγείτε από τον λογαριασμό σας όταν δεν τον χρησιμοποιείτε και (ζ) κρατήστε μυστικό τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλες πληροφορίες πρόσβασης.

3.5. Πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τον Διοργανωτή εάν πιστεύετε, υποπτεύεστε ή γνωρίζετε ότι κάποιος εκτός από εσάς έχει χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό σας ή έχει δώσει οδηγίες χωρίς την άδειά σας, ή εάν υποπτεύεστε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας.

3.6. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να τον επαναφέρετε ακολουθώντας τις οδηγίες στον Ιστότοπο www.econtest.gr (εφόσον μπορείτε να παρέχετε τις σχετικές πληροφορίες ασφαλείας που ζητούνται ή απαιτούνται από τον Διοργανωτή).

3.7. Ενδέχεται να αναθεωρούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και δεσμευόμαστε να δημοσιεύουμε την πιο πρόσφατη έκδοση στον Ιστότοπο www.econtest.gr το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων. Ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν εκείνη τη στιγμή. Συνεχίζοντας την πρόσβαση και / ή τη χρήση της Ιστοσελίδας μετά την έναρξη ισχύος των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους και προϋποθέσεις.

3.8. Εάν ειδοποιήσετε την τράπεζά σας ότι η χρεωστική σας κάρτα έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά σας σε σχέση με έναν Διαγωνισμό ή / και τη συμμετοχή σας στο www.econtest.gr και ότι η υποψήφια τράπεζά σας ζητά από τον Διοργανωτή να επιστρέψει τη σχετική ποσό στον τραπεζικό σας λογαριασμό, ο Διοργανωτής μπορεί να αναστείλει τον λογαριασμό σας. Ο Διοργανωτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για αντιστροφές χρεώσεων.

3.9. Εάν η χρεωστική σας κάρτα πρόκειται να λήξει, ο Διοργανωτής θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να επιστρέψει τα χρήματα στο λογαριασμό σας στη χρεωστική σας κάρτα πριν από τα μεσάνυχτα της ημέρας που λήγει. Εάν δεν είναι σε θέση να το κάνει, ο Διοργανωτής θα προσπαθήσει να σας ειδοποιήσει για αυτό και θα πρέπει, υπό αυτές τις συνθήκες, να επικοινωνήσετε με τον Διοργανωτή για να κανονίσετε έναν άλλο κατάλληλο τρόπο ώστε ο Διοργανωτής να σας επιστρέψει τα χρήματα.

3.10. Ο Διοργανωτής είναι ο κάτοχος άδειας χρήσης όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ιστότοπο  www.econtest.gr .

4.1. Το παρόν έγγραφο των όρων και προϋποθέσεων αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και του Διοργανωτή.

4.2. Ο Ιστότοπος www.econtest.gr ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοτόπους που λειτουργούν εκ μέρους άλλων ιστοσελίδων εκτός από εμάς. Τέτοιοι υπερσύνδεσμοι παρέχονται μόνο για αναφορά και ευκολία. Δεν ελέγχουμε τέτοιους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους ή και το απόρρητο τέτοιων ιστοτόπων. Εναπόκειται σε εσάς να λάβετε προφυλάξεις για να βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι που επιλέγουν ή το λογισμικό που κατεβάζετε από τέτοιους ιστότοπους είναι απαλλαγμένοι από ιούς. Η σύνδεση σε τέτοιους ιστότοπους δεν συνεπάγεται καμία έγκριση του υλικού ή και την συνεργασία με τους χειριστές τους. Η δημιουργία υπερσυνδέσμου στον Ιστότοπο www.econtest.gr χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας απαγορεύεται.

4.3 Ο Ιστότοπος www.econtest.gr χρησιμοποιεί cookies.